Sporten en gezondheid

Ziek worden we allemaal weleens. Uitval van werknemers door ziekte is – hoe begrijpelijk ook – schering en inslag voor de werkgever. Niet alleen kan de operatie niet optimaal lopen, maar overig personeel wordt al heel snel overbelast met weer nieuwe uitval tot gevolg. Toch windt de wetenschap er bepaald geen doekjes om: we kunnen onze gezondheid op zowel de korte als de lange termijn positief beïnvloeden door gezond te leven. Vooral het sporten en gezond eten moet overgewicht voorkomen, wat een voorspeller is van sneller kleine kwaaltjes oplopen en ernstigere ziektes op de langere termijn, zoals hart- en vaataandoeningen. Toch kan niet iedereen de motivatie opbrengen om na het werk nog even de sportschool in te duiken. Na een lange werkdag en een diner blijft het vaak bij een schuldgevoel dat op de bank wordt afgekocht met een reep chocolade. Het aanbieden van ‘bedrijfsfitness’ voor werknemers kan de beslissende gezonde impuls zijn om gezonder te gaan leven, maar het is ook een flinke investering die ondernemers met werknemers in dienst huiverig maakt. In dit artikel leggen we uit dat het aanbieden van bedrijfsfitness zich ruimschoots terugbetaalt bij het reduceren van uitval, het behoud van werknemers en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Reduceren van uitval

Zoals al aangegeven, bestaat er een duidelijk verband tussen een gezonde leefstijl en een verminderde uitval van personeel. Daarbij komt ook nog: gezondheidsgedrag bevordert gezondheidsgedrag. Is iemand al een behoorlijke tijd aan het sporten, zal deze sneller geneigd zijn ook na te denken over de eigen voeding. En als iemand helemaal de smaak te pakken krijgt en zich in fitness gaat verdiepen, zal diegene leren dat het nuttigen van alcohol de opbouw van spieren afremt. Vele mensen die zijn gaan fitnessen, hebben daarom de drank afgezworen, omdat het al hun inspanningen op het toestel gewoonweg ondermijnt.

Optimaliseren van werknemerstevredenheid

Het aanbieden van bedrijfsfitness om de werknemerstevredenheid te bevorderen, mag ook niet als onbelangrijke factor worden weggezet. De crisisjaren, waarin iedereen elke baan maar aannam die op de markt werd aangeboden, ligt inmiddels achter ons. Al een aantal jaren kampen organisaties met een gigantisch personeelstekort. Hun bedrijven lopen leeg. En ondanks dat de economie de groei van bedrijven toestaat, kan jij niet groeien omdat je niet weet waar je je personeel vandaan moet halen. Bestaand en toekomstig personeel zullen je als werkgever dus ook kritischer beoordelen. Ze kijken niet alleen naar de loonslip en de hoogte van het pensioen, maar ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zijn die bij een ander beter? Dan zal iemand misschien niet eens terugkomen voor een tweede gesprek. Vallen de voorwaarden tegen bij nieuwe medewerkers, zullen zij zich gemakkelijk bedenken dat een contract in de eerste maand zonder opgaaf van reden kan worden opgezegd. Het is van belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Nu zijn het immers niet de werknemers die met elkaar moeten concurreren, maar de werkgevers. Bedrijfsfitness vormt voor veel werknemers een zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Haal en houd je medewerkers binnen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Een goed personeelsbeleid, tot uitdrukking komend in goede secundaire arbeidsvoorwaarden, worden niet alleen door het personeel, maar ook in toenemende mate door klanten beoordeeld. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt in toenemende mate een belangrijk criterium voor klanten om met een organisatie in zee te gaan. En zelfs in de financiële wereld wordt dit aspect zeer kritisch bekeken wanneer bijvoorbeeld leningen moeten worden afgesloten. Investering in de gezondheid van je medewerkers, wordt gezien als een manier van ‘zorgen voor je personeel’, en past dus binnen het kader van wat tegenwoordig van de ondernemer wordt verwacht.